A Villányi Borvidék és vörösborai alapanyagául szolgáló szőlőfajtái

A Villányi Borvidék a szekszárdi mellett Magyarország leghíresebb vörösbort termő vidéke.Itt a szőlőművelés eredete feltételezhetően a keltákig, de bizonyíthatóan a rómaiakig nyúlik vissza.A tatárdúlás után a magyarság elsősorban a várak (ezen a borvidéken Siklós és Szársomlyó) környékén művelte a szőlőt. Erre utal IV. Béla királyunk, amikor 1247- ben – a szársomlyói vár alapító-levelében Harsány határát szőlőkkel említi.

A török uralom alatt Villány teljesen elpusztult, de a szőlőtermesztés nem szűnt meg, mert a közeli falvak lakói a villányi szőlők egy részét tovább művelték. Az elpusztult magyar faluba a törökök szláv, rác népességet telepítettek. Ők hozták magukkal a Kadarka fajtát, és a héjonerjesztéses vörösborkészítési technológiát. Az 1687-es győztes nagyharsányi csata után újabb rác (szerb) nemzeti- ségű lakosokat telepítettek be. A török uralom alatt megfogyatkozott lakosságot később - a XVIII. század 2O-as éveitől – folyamatosan és szervezetten főleg német nemzetiségüekkel pótolták. A németek hozták magukkal a "Portugiesert" ismertebb nevén Kékoportót. A falvak közelében pincesorok épültek. Mamár ezek műemlékvédelem alatt állnak. A villányi bor egyre nagyobb hírnévre tett szert, jelentős exportáru volt. A villányi borok kíválóságát az is bizonyítja, hogy a XIX. században eljutott Amerikába és Brazíliába is.

A filoxéra ezeket a fajtákat sem kímélte, de vadalanyra oltva sikerült újratelepíteni a Portugiesert, a Kadarkát. Majd utána és főleg az 196O-as évektől kezdve a Kékfrankos mellett egyre nagyobb mértékben francia fajtákat honosítottak meg Villányban, mint például a Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Merlot borszőlőfajtákat. Ezeket követte az osztrák nemesítésű Zweigelt, és a francia Syrach. A világfajták villányi térhódítása nem kedvezett a hagyományos fajták fennmaradásának. A Kadarka teljesen visszaszorult, a Portugieser termőterülete is jelentősen csökkent. Olyannyira, hogy a fogyasztók körében ismét felértékelődött, és élvezeti értéke valamint egészségmegőrző tulajdonságai miatt egyre keresettebb borfajtává válik.